Κίνα σύστημα χρονικής συμμετοχής δακτυλικών αποτυπωμάτων κατασκευαστής

Biometric  technology, your security, my profession